Start   >  Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raport Dotyczy Data

Raport za 2018 rok

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso za 2018

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso za 2018

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018

Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej

30.04.2019 r.

Raport za III kwartał 2018

GK Pragma Inkaso_raport za 3 kwartał 2018

28.11.2018 r.

Skonsolidowany raport półroczny za 2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1H 2018 Pragma Inkaso SA

raport półroczny 7.09.2018 r.

Raport za I kwartał 2018

Pragma Inkaso raport za I kwartał 2018

23.05.2018 r.

Raport za 2017 rok

Skonsolidowane sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso wraz z opinią biegłego

Jednostkowe sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso wraz z opinią biegłego

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso za 2017 rok

17.04.2018 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2017 rokuRaport kwartalny za III kwartał 2017 roku
9.11.2017 r.

Skonsolidowany raport półroczny 2017Skonsolidowany raport półroczny 2017
28.08.2017 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2017 rokuRaport kwartalny za I kwartał 2017 roku
15.05.2017 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso za 2016 rokSkonsolidowane sprawozdanie roczne za 2016
20.03.2017 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Pragma Inkaso za 2016 rokJednostkowe sprawozdanie roczne za 2016
20.03.2017 r.

Raport kwartalny skonsolidowany III 2016Raport kwartalny skonsolidowany III 2016
14.11.2016 r.

Skonsolidowany raport półroczny 2016Skonsolidowany raport półroczny 2016
29.08.2016 r.

Raport kwartalny skonsolidowany I 2016Raport kwartalny skonsolidowany I 2016
16.05.2016 r.

Skonsolidowany raport GK Pragma Inkaso S.A. za 2015 rokSkonsolidowany raport GK Pragma Inkaso S.A. za 2015 rok
21.03.2016 r.

Jednostkowy raport Pragma Inkaso S.A. za 2015 rokJednostkowy raport Pragma Inkaso S.A. za 2015 rok
21.03.2016 r.

Raport kwartalny skonsolidowany III 2015Raport kwartalny skonsolidowany III 2015
12.11.2015 r.

Skonsolidowany raport półroczny 2015Skonsolidowany raport półroczny 2015
27.08.2015 r.

Raport kwartalny skonsolidowany I 2015Raport kwartalny skonsolidowany I 2015
14.05.2015 r.

Skonsolidowany raport GK Pragma Inkaso S.A. za 2014 rokSkonsolidowany raport GK Pragma Inkaso S.A. za 2014 rok
23.03.2013 r.

Jednostkowy raport Pragma Inkaso S.A. za 2014 rokJednostkowy raport Pragma Inkaso S.A. za 2014 rok
23.03.2015 r.

Raport kwartalny skonsolidowany III 2014Raport kwartalny skonsolidowany III 2014
06.11.2014 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za 2014 rokSkonsolidowany rozszerzony raport półroczny za 2014 rok
28.08.2014 r.

Raport kwartalny skonsolidowany I 2014Raport kwartalny skonsolidowany I 2014
15.05.2014 r.

Jednostkowy raport roczny 2013Jednostkowy raport roczny 2013
20.03.2014 r.

Skonsolidowany raport roczny 2013Skonsolidowany raport roczny 2013
20.03.2014 r.

Raport kwartalny skonsolidowany III 2013Raport kwartalny skonsolidowany III 2013
14.11.2013 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny 2013Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny 2013
29.08.2013 r.

Raport kwartalny skonsolidowany I 2013Raport kwartalny skonsolidowany I 2013
15.05.2013 r.

Skonsolidowany raport roczny 2012Skonsolidowany raport roczny 2012
20.03.2013 r.

Jednostkowy raport roczny 2012Jednostkowy raport roczny 2012
20.03.2013 r.

Raport kwartalny skonsolidowany III 2012Raport kwartalny skonsolidowany III 2012
14.11.2012 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny 2012Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny 2012
31.08.2012 r.

Raport kwartalny skonsolidowany I 2012Raport kwartalny skonsolidowany I 2012
15.05.2012 r.

Raport roczny skonsolidowany 2011Raport roczny skonsolidowany 2011
20.03.2012 r.

Raport roczny jednostkowy 2011Raport roczny jednostkowy 2011
20.03.2012 r.

Raport kwartalny skonsolidowany III 2011Raport kwartalny skonsolidowany III 2011
14.11.2011 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny 2011Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny 2011
31.08.2011 r.

Raport kwartalny skonsolidowany I 2011Raport kwartalny skonsolidowany I 2011
16.05.2011 r.

Raport roczny skonsolidowany 2010Raport roczny skonsolidowany 2010
21.03.2011 r.

Raport roczny jednostkowy 2010Raport roczny jednostkowy 2010
21.03.2011 r.

Raport kwartalny skonsolidowany III 2010Raport kwartalny skonsolidowany III 2010
10.11.2010 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny 2010Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny 2010
31.08.2010 r.

Raport kwartalny skonsolidowany I 2010Raport kwartalny skonsolidowany I 2010
17.05.2010 r.

Raport roczny jednostkowy 2009Raport roczny jednostkowy 2009
12.04.2010 r.

Raport roczny skonsolidowany 2009Raport roczny skonsolidowany 2009
12.04.2010 r.

Raport kwartalny skonsolidowany IV 2009Raport kwartalny skonsolidowany IV 2009
15.02.2010 r.

Raport kwartalny jednostkowy IV 2009Raport kwartalny jednostkowy IV 2009
15.02.2010 r.

Raport kwartalny skonsolidowany III 2009Raport kwartalny skonsolidowany III 2009
04.11.2009 r.

Raport kwartalny jednostkowy III 2009Raport kwartalny jednostkowy III 2009
04.11.2009 r.

Jednostkowy raport półroczny 2009Jednostkowy raport półroczny 2009
04.08.2009 r.

Skonsolidowany raport półroczny 2009Skonsolidowany raport półroczny 2009
04.08.2009 r.

Raport kwartalny skonsolidowany I 2009Raport kwartalny skonsolidowany I 2009
05.05.2009 r.

Raport kwartalny jednostkowy I 2009Raport kwartalny jednostkowy I 2009
05.05.2009 r.

Raport roczny jednostkowy 2008Raport roczny jednostkowy 2008
14.04.2009 r.

Raport roczny skonsolidowany 2008Raport roczny skonsolidowany 2008
14.04.2009 r.

Raport kwartalny IV 2008Raport kwartalny IV 2008
16.02.2009 r.

Raport kwartalny IV 2008Raport kwartalny IV 2008
16.02.2009 r.

Raport kwartalny III 2008Raport kwartalny III 2008
20.10.2008 r.

Raport półroczny 2008Raport półroczny 2008
04.08.2008 r.