Dywidenda

Data wypłaty dywidendyŁączna kwota do wypłaty (w zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)
5 października 20153 680 000,001,00
17 lipca 2014
3 680 000,001,00
12 lipca 2013 4 011 200,001,09
23 lipca 20123 091 200,000,84