Start   >  O NPL NOVA

O NPL NOVA

O firmie

Działania Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. zmierzają do umacniania pozycji rynkowej w obszarze obsługi wierzytelności biznesowych oraz finansowania działalności przedsiębiorstw z sektora MSP, kładąc przy tym nacisk przede wszystkim na optymalizacje procesów wewnętrznych oraz zwiększenie efektywności wykorzystywania posiadanych zasobów.

Pragma Inkaso SA jako spółka z wysokimi kompetencjami w zakresie windykacji i serwisowania komercyjnych wierzytelności wymagalnych rozszerza zakres świadczonych usług od pierwotnie wykonywanych zleceń windykacji od pojedynczych przedsiębiorców po serwisowanie masowych pakietów wierzytelności zabezpieczonych i niezabezpieczonych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych. W 2013 r. w skład grupy wszedł NFZ FIS Pragma 1.

W ramach spółki zależnej Pragma Faktoring SA Grupa rozwija kompetencje i wyniki w zakresie finansowania należności niewymagalnych. Skutecznie konkuruje z faktorami wywodzącymi się z sektora bankowego, wyróżniając się szybkością działań i reagowaniem na specyficzne potrzeby klientów.

Podstawą rozwoju Grupy jest generowanie przychodów i zysków ze świadczenia powtarzalnych, zdywersyfikowanych usług, wysoka płynność i bezpieczeństwo aktywów oraz umiarkowany poziom zadłużenia.

Poznaj historię Pragma Inkaso SA

2016

 • Nowe fundusze sekurytyzacyjne utworzone z TFI Money Makers (Grupa Alior Bank)
 • Objęcie udziałów w Mint Software
 • Objęcie udziałów w LeaseLink

2015

 • Pragma Faktoring przekracza 0,5 mld obrotu rocznie

2013

 • Pragma Inkaso uzyskuje licencję KNF na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych
 • Utworzenie Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego

2011

 • Pragma Inkaso przejmuje Grupę Finansową Premium

2010

 • Pragma Inkaso debiutuje na rynku głównym GPW
 • Obligacje Pragma Inkaso notowane na Catalyst

2008

 • Pragma Inkaso SA debiutuje na New Connect

2002

 • Powstaje Pragma Inkaso Sp. z o.o.

1996

 • Powstanie Grupy Finansowej Premium

Grupa Kapitałowa