NPL NOVA

Czarnohucka 3,
42-600 Tarnowskie Góry

  • 0000294983
  • 645 22 74 302
  • 277810566

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 3.680.000 zł opłacony w całości.
Wszelkie płatności na rzecz Pragma Inkaso S.A. należy kierować na rachunek prowadzony przez mbank SA
Nr rachunku: 43 1140 1078 0000 2002 6000 1001 (dla waluty PLN)
Nr rachunku: 86 1140 1078 0000 2002 6000 1003 (dla waluty EUR)

*
*