Start   >  Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raport Dotyczy Data

Raport za III kwartał 2023

3q2023_ssf_npl_nova_signed

28.11.2023 r.

Raport półroczny 2023

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe NPL NOVA 1H 2023:

Sprawozdanie finansowe NPL NOVA 1H2023 r

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe NPL NOVA 1H 2023 – xades:

Sprawozdanie finansowe NPL NOVA 1H2023 r.pdf

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. 1H 2023:

raport z przeglądu _konsolidacja_skrócone 2023 NPL NOVA

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. 1H 2023:

raport z przeglądu _skrocone_2023 NPL NOVA

 

28.09.2023 r.

Raport za I kwartał 2023

1q2023_SSF_NPL_NOVA_signed

29.05.2023 r.

Raport za 2022 rok

Jednostkowe Sprawozdawanie Finansowe:

Sprawozdanie z badania JSF:

Skonsolidowanie Sprawozdanie Finansowe:

Sprawozdanie z badania SSF:

List Zarządu JSF:

List Zarządu SSF:

Sprawozdanie z działalności Zarządu JSF:

Sprawozdanie z działalności Zarządu SSF:

Oświadczenie Rady Nadzorczej:

Oświadczenie Zarządu JSF:

Oświadczenie Zarządu SSF:

27.04.2023 r.