Start   >   Raporty bieżące   >   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 23/2021

Zarząd NPL NOVA S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) k.s.h., zwołuje na dzień 18 sierpnia 2021 r., godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki udostępnia ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, formularz dla pełnomocnika do głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu
  2. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
  3. Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz §19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

data wpisu: 23 lipca 2021 12:34

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl