Start   >   Raporty bieżące   >   Zmiana brzmienia firmy z Pragma Inkaso S.A. na NPL NOVA S.A.

Zmiana brzmienia firmy z Pragma Inkaso S.A. na NPL NOVA S.A.

RB 21/2021

Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 15 lipca 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana firmy Emitenta. Nowe brzmienie firmy Emitenta to NPL NOVA S.A.

Aktualna nazwa firmy Emitenta lepiej oddaje istotę jego działalności, która koncertuje się na bankowych wierzytelnościach hipotecznych.

Zmiana firmy Emitenta wynika z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 marca 2021 r. w przedmiocie zmiany § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu treści: ,,Firma Spółki brzmi: NPL NOVA Spółka Akcyjna” (tak w ust.1) oraz „Spółka może posługiwać się następującym skrótem firmy: NPL NOVA S.A.” (tak w ust.2).

W załączeniu tekst jednolity Statutu.

Pozostałe dane Emitenta pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem zmiany adresu poczty elektronicznej na biuro@nplnova.pl oraz adresu strony internetowej www.nplnova.pl

Podstawa prawna: § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

Załącznik:
1. Tekst jednolity statutu NPL NOVA S.A.

data wpisu: 15 lipca 2021 19:58

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl