Start   >   Raporty bieżące   >   Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 10/2023

Zarząd NPL NOVA S.A. – dalej „Spółka” – informuje, że Spółka otrzymała w dniu 24 listopada 2023 r. od p. Jana Bednarza – Jan Bednarz – zawiadomienie o przekroczeniu przez tego akcjonariusza 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt.1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:

Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej

data wpisu: 24 listopada 2023 15:32