Start   >   Raporty bieżące   >   Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 31/2021

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała w dniu 22 października 2021 r. od Domu Maklerskiego BDM S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce złożone zgodnie z art. 69 ust. 4  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…). Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Załączniki:

BDM – zmiana udziału NPL – emitent 2021.10.22-sig-sig

data wpisu: 22 października 2021 13:50