Start   >   Raporty bieżące   >   Zawarcie umów które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

Zawarcie umów które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

RB 1/2024

Zarząd NPL NOVA S.A. (Emitent) informuje, że Emitent zawarł z PragmaGO S.A. (Pożyczkobiorca) dwie umowy pożyczki, tj. umowę pożyczki z dnia 20.06.2023 r. na kwotę 2,5 ml zł aneksowaną aneksem z dnia 29 grudnia 2023 r. oraz umowę pożyczki z dnia 03.01.2024 r. na kwotę 1,5 ml zł.

W wykonaniu powołanych umów Emitent wypłacił Pożyczkobiorcy pożyczki na łączna kwotę 4,0 ml zł.

Termin zwrotu obu pożyczek ustalono na 31.12.2024 r. z zastrzeżeniem, że umowa pożyczki z 03.01.2024 r. przewiduje możliwość żądania przez Emitenta wcześniejszej spłaty pożyczki, nie wcześniej jednak niż 30.06.2024 r.

Wysokość oprocentowania obu pożyczek jest identyczna i nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 3 stycznia 2024 19:07