Start   >   Raporty bieżące   >   Wybór Zarządu następnej kadencji

Wybór Zarządu następnej kadencji

RB  8/2024

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej: „Spółka”)  informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 24 czerwca 2024 r. powołała Michała Kolmasiaka na nową pięcioletnią kadencję, powierzając mu z dniem 24 czerwca 2024 r. dalsze piastowanie funkcji Prezesa Zarządu w jednoosobowym Zarządzie Spółki.

Pan Michał Kolmasiak jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydziału Prawa i Administracji. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r., podejmując pracę w Domu Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A. oraz Sofor Inkaso s.c. jako specjalista ds. windykacji. Od kwietnia 2002r. pełnił funkcję Członka Zarządu Pragma Inkaso sp. z o.o. a następnie Członka Zarządu Spółki, po przekształceniu Pragma Inkaso sp. z o.o. w Spółkę. Od stycznia 2008 r. do stycznia 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, od lutego 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W latach 2008 – 2017 był Członkiem Zarządu w spółce Pragma Collect sp. z o.o. obecnie Pragma Faktor sp. z o.o. Od 2006 r. jest Prezesem Zarządu w spółce Guardian Investment sp. z o.o. Aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PragmaGO S.A.

Pan Michał Kolmasiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:  § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

data wpisu: 24 czerwca 2024 21:02