Start   >   Raporty bieżące   >   Wartość wpłat odnotowanych w czwartym kwartale 2017 r. z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.

Wartość wpłat odnotowanych w czwartym kwartale 2017 r. z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 1/2018

Emitent informuje, że w 4 kwartale 2017 r. portfele wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A. wygenerowały 7,1 mln spłat gotówkowych, co stanowi historycznie najwyższy rezultat w tym zakresie. Zestawienie wartości wpłat w poszczególnych kwartałach znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Wartosc wpłat odnotowanych w 4 kwartale 2017 r. z portfeli wierzytelnosci funduszy sekurytyzacyjnych zarzadzanych przez Pragma Inkaso SA

 

data wpisu: 2 stycznia 2018 10:45