Start   >   Raporty bieżące   >   Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2022 roku.

Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2022 roku.

RB 5/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 29 maja 2022 r., dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Zatwierdzenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki objęte jest porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 roku.

 

Załącznik:

raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

data wpisu: 1 czerwca 2022 15:49