Spłata pożyczki

RB 4/2023

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: Spółka) informuje, że z dniem 3 marca 2023 r. Spółka dokonała spłaty wszelkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki zawartej w dniu 6 lipca 2016 r. ze spółką VBCP Asset Managament Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o której podpisaniu informowano raportem bieżącym 24/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.

Podstawa prawna :                 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 3 marca 2023 17:26