Start   >   Raporty bieżące   >   Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 oraz pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 oraz pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

RB 8/2023

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka) informuje, że w dniu
21 czerwca 2023 r. podjęta została uchwała Zarządu oraz uchwała Rady Nadzorczej Spółki, rekomendujące Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały
o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 2.520.497,78 zł z zysku z przyszłych lat.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowane w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 oraz treści poszczególnych uchwał podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 21 czerwca 2023 17:54