Start   >   Raporty bieżące   >   Podjęcie przez Zarząd decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych Spółki z dniem 23 lipca 2021 r.

Podjęcie przez Zarząd decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych Spółki z dniem 23 lipca 2021 r.

RB 22/2021

 

Zarząd NPL NOVA S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. podjął uchwałę o zakończeniu skupu akcji własnych Spółki z dniem 23 lipca 2021 r.

Skup akcji własnych Spółki (do dnia 15 lipca 2021 r. działającej pod firmą Pragma Inkaso S.A.) prowadzony był na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub odsprzedaży (dalej „Uchwała 19/2017”), opublikowanej w ramach raportu bieżącego ESPI 37/2017.

Uprawnienie Zarządu do zakończenia skupu akcji własnych Spółki wynika z § 1 pkt 7 Uchwały 19/2017.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że utworzony Uchwałą 19/2017 kapitał rezerwowy w kwocie 7.360.000 zł, przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych, nie został wydatkowany.

 

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 23 lipca 2021 12:30