Start   >   Raporty bieżące   >   Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Raport bieżący RB 32/2021

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (Emitent) informuje, że w dniu 25 października 2021 r. do Emitenta wpłynęły:

  1. pismo przewodnie sygnowane przez p. Agatę Sommer-Kolmasiak oraz p. Michała Kolmasiaka;
  2. składana przez p. Agatę Sommer-Kolmasiak (osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta) korekta dwóch powiadomień przekazanych pierwotnie przez p. Michała Kolmasiaka (Prezesa Zarządu Emitenta) w dniach 12 i 23 sierpnia 2021 r. w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, objętych raportami bieżącymi numer 25/2021 i 28/2021, dotyczących sprzedaży 54.000 akcji Emitenta w okresie od 6 do 18 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z otrzymanym pismem przewodnim, ponieważ powiadomienia przekazane przez p. Michała Kolmasiaka w dniach 12 i 23 sierpnia 2021 r. dotyczyły transakcji sprzedaży akcji Emitenta nabytych przez p. Michała Kolmasiaka w dniu 4 lipca 2018 r. (raport bieżący numer nr 38/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.), ale zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych należącym do jego małżonki, tj. p. Agaty Sommer-Kolmasiak i z niego zbytych, stąd osobą powiadamiającą o zbyciu powinna być właścicielka rachunku p. Agata Sommer-Kolmasiak.

Zgodnie z otrzymaną korektą, p. Agata Sommer-Kolmasiak zawiadamia o zbyciu w okresie od 6 do 18 sierpnia 2021 r. łącznie 54.000 akcji Emitenta. Cena i wolumen są tożsame z objętymi raportami bieżącymi numer 25/2021 i 28/2021.

Załącznik:

Powiadomienie_ o_transakcjach_6-18_sierpnia_2021_MAR_korekta

 

data wpisu: 25 października 2021 17:35