Start   >   Raporty bieżące   >   Informacja na temat wypłaty dywidendy

Informacja na temat wypłaty dywidendy

RB 27/2021

 

NPL Nova S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NPL Nova S.A. w dniu 18 sierpnia 2021 r. podjęło uchwałę numer 05/18.08.2021 dotyczącą wypłaty dywidendy,  zgodnie z którą:

  1. ogólna wartość dywidendy wynosi 6.513.600,00 zł;
  2. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 1,77 zł;
  3. liczba akcji objętych dywidendą to 3.680.000 szt.;
  4. dzień dywidendy to 19 października 2021 r.;
  5. dzień wypłaty dywidendy  to 15 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie oraz § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 18 sierpnia 2021 17:22